Kvalitet

 

Kvalitet är ett trubbigt begrepp som kan ha olika betydelser, beroende på vem man frågar. Vi har med kvalitet är en viktig del i vår värdegrund och vi vill att detta begrepp skall vara levande och genomsyra hela vår verksamhet. Det kan röra sig om kvalitet i produkt-, tjänsteutbud, kund- och personalvård, säkerhet, miljöpåverkan, pålitlighet, trovärdighet, kommunikation, service, artighet och tillgänglighet.


Vår kvalitetspolicy
 

Vad vi menar med kvalitet:

 

• Vi skall ständigt jobba för att förbättra vår interna kvalitet och att detta sedan syns tydligt i all

  extern kontakt.

• Vi skall hålla det vi lovat och leverera enligt det löfte vi ger kunden.

• Vi jobbar endast på de marknader/segment där vi kan leverera kvalitet.

• Vi skall alltid sträva efter att leverera i rätt tid, rätt kvalitet, rätt pris och bästa tänkbara

  service.

• Vi ska hela tiden arbeta med ständiga förbättringar och arbeta aktivt för att utveckla ett gott

  samarbete och ömsesidigt förtroende med våra kunder.

• Vi vill att både kunder och leverantörer ska känna att vi är partners och att vi gemensamt

  strävar efter ömsesidigt respekt, saklighet, tillförlitlighet, kontinuitet och ordning och reda.

• Med gemensamma värderingar och mål som grund, skall samtliga anställda ansvara för

  kvaliteten på sitt eget arbete.

• Vi strävar efter att om ett fel begås, helhjärtat arbeta för att korrigera bristen med högsta

  fokus för att återställa kundens förtroende och hantera klagomålet på smidigast sätt