Miljö

 

Miljöproblematiken är idag en stor fråga, inte bara för alla företag utan även för privatpersoner. Om vi påverkar jordens och ekosystemets balans kommer det att drabba mänskligheten själv. Vi är totalt beroende av att vårt klot fungerar och menar att alla kan göra en insats för att minska sin påverkan av miljön.

Vår miljöpolicy

 

Jordens resurser måste brukas på ett klokt sätt, att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn med ett gott samvete. Alla företag skall uppfylla de krav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter från olika myndigheter. Idag har de flesta företag en miljöpolicy och det skrivs oändligt med dokument runt detta. Även om många företag lägger mycket tid och kraft på dokumentationen runt miljöarbetet, så är den stora utmaningen att också leva upp till alla fina ord i alla led.

 

Vi inom ALVITIQ har en bra grund att bygga vidare på genom ägarnas samsyn kring miljöfrågor. Vårt mål är att hela tiden göra små förändringar/förbättringar i vårt arbete. Vi håller miljöfrågorna levande och arbetar med att öka miljömedvetenheten hos alla våra medarbetare, så att alla förstår konsekvenserna av sitt handlande. I vår fortsatta utveckling av företaget finns miljöfrågorna alltid med i planeringen likväl som ekonomiska faktorer