Värdegrund

 

Värdegrund är ett begrepp som började användas under 1990-talet och används ofta i diskussioner kring ett företags gemensamma värderingar. Värdegrunden visar vad företaget står för och hur det vill förhålla sig till sina kunder, medarbetare och övriga omvärld. Vår värdegrund har tagits fram tillsammans med vår affärsidé och vision.

 

Följande värdeord har som syfte att sätta spår i hela vår verksamhet:

 

Ärlighet Kvalitet Service Trivsel Samarbete Kompetens Långsiktighet Respekt

 

Värdegrunden skall löpa som en röd tråd genom all kommunikation och samtliga relationer, både internt och externt. Vår värdegrund skall ha konsekvenser, påverka vårt sätt att arbeta i stort som smått och som om vi lever som vi lär, gör oss till ett attraktivt och intressant företag för både medarbetare och kunder. Det fungerar inte att hitta på värderingar som vi inte har. Vi vill visa upp en sann och tydlig bild av vår verksamhet och att visa att företaget har en själ.

 

Vi motsätter oss ojusta vilkor, rovdrift och olagligheter som dessvärre förekommer i alla världsdelar för att skapa en extramarginal. ALVITIQ tar sitt ansvar genom att välja bort leverantörer som inte står upp mot vår värdegrund

 

• Vi skall alltid eftersträva en rak, tydlig, konstruktiv och ärlig kommunikation.

• Vi skall vara ärliga i alla led, både internt i bolaget och externt mot våra kunder och andra

  kontakter.

• Även i "jobbiga situationer" skall ärligheten fram, även om det känns besvärligt för stunden.

• Vi ska känna tillit, lita på varandra och leva upp till det vi lovar och förvänta oss det samma  

  tillbaka.

• Vi ska med respekt behandla andra människor på samma sätt som vi vill bli behandlade själva