Vår mission

Vår strävan är : " Ett starkt, fint och erkänt företag "

 Många företag har så långa och avancerade visioner att medarbetarna har svårt att tala om vad visionen är. Vi vill ha en vision som alla förstår och som blir en ledstjärna för alla i företaget. Vi har därför tagit som vår gemensamma uppgift att vårda och omsätta vår företagsvision i praktiken. Visionen ska vara en röd tråd i det dagliga arbetet och genomsyra allt stort till smått .

För alla företag gäller det att på bästa sätt organisera sina resurser och sin kompetens för att tillfredställa och helst överträffa kundens förväntning

Vi skall vara en attraktiv partner för kunden och därigenom vara kundernas förstaval när de väljer leverantör. Vi arbetar inom de områden där vi känner oss trygga i vår roll och därigenom erbjuder mervärde och högsta kvalitet i relationen till våra kunder och medarbetare.

Vår arbetsmiljöpolicy

Våra strävandemål

• En effektiv organisation där alla arbetar mot gemensamma mål.

• Hög servicenivå och ansträngningar gentemot våra kunder och medarbetare.

• Vi skapar mervärde genom att sätta individens utveckling och kundens behov i fokus.

• Vi skall alltid erbjuda bästa tänkbara lösning för varje enskild kund.

• Vi har ett helhjärtat engagemang för att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet.

Genom att hålla ovanstående framgångsfaktorer levande i hela organisationen, vill vi skapa långsiktiga och goda relationer och därigenom stärka vår position som ett självklart val för kunder och medarbetare